شما اینجا هستید
آخرین اخبار » ۱۱ هزار ساعت آنتن رسانه ملی در اختیار اهالی پاستور

جام جم نوشت: از ابتدای فروردین تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۷، شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی از جمله شبکه‌های سراسری، برون‌مرزی و استانی حدود ۱۱هزار ساعت برنامه‌ برای انعکاس فعالیت‌های دولت در بخش‌های مختلف روی آنتن برده‌اند که این میزان بیش از دو برابر زمانی است که در کل سال ۹۶ به اهالی پاستور اختصاص داده شده بود. به گزارش جام‌جم، مروری بر آمار برنامه‌های پخش شده از صداوسیما که در آن رئیس جمهور و اعضای هیات دولت حضور داشته یا با موضوعات مربوط به گزارش عملکرد و فعالیت‌های دولت پخش شده است، نشان می‌دهد که در ده ماه نخست سال ۹۷، ده هزار و ۸۳۰ ساعت آنتن به این موضوع اختصاص داشته است. براساس این گزارش، رسانه ملی در بازه زمانی فروردین تا دی‌ماه ۹۷ تلاش کرده فرصت کافی را به انعکاس فعالیت‌های قوه مجریه در بخش‌های مختلف اختصاص دهد. بخش عمده‌ای از این زمان در اختیار اعضای هیات دولت و نمایندگان قوه مجریه قرار گرفت تا ضمن حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی، گزارش عملکرد خود را به اطلاع مردم برسانند. در گزارش زیر، نگاه مختصری به انبوه آمارهای اخبار، گزارش‌های مکتوب و رادیو و تلویزیونی، ویژه‌برنامه‌ها، مستندها، گفت‌وگوها و ارتباطات زنده در تعامل معاونت‌های مختلف سازمان با دولت در سال ۱۳۹۷ شده است تا این کثرت ارتباط و تعامل به زبان اعداد و ارقام بیان شود.
معاونت سیاسی
معاونت سیاسی با برخورداری از بخش‌هایی مانند خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر، باشگاه خبرنگاران جوان، پخش اخبار سیما، پخش اخبار صدا، برنامه‌های سیاسی، اخبار استان‌ها، اخبار خارج از کشور و اخبار مکتوب، یکی از بخش‌های پرترافیک رسانه ملی از نظر تعامل با رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت و مسؤولان دولتی است. در یک نگاه کلی، این ارتباط و تعامل مستمر از ابتدای فروردین تا پایان دی سال ۱۳۹۷ عددی معادل ۵۱۵ هزار و ۷۴۹ دقیقه و به عبارتی ۸۵۹۵‌ساعت را نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم نگاهی آماری‌تر و دقیق‌تر به تعامل معاونت سیاسی با دولت بیفکنیم به این صورت بیان می‌شود. در ده ماه یادشده، بخش‌های تولیدی اخبار در معاونت سیاسی شامل ادارات کل اخبار داخلی، خارجی و باشگاه خبرنگاران جوان در مجموع ۶۹ هزار و ۷۵۲ مورد خبر مکتوب، معادل ۱۰۷ هزار و ۶۹۴ دقیقه، ۴۵۷۳ گزارش خبری تلویزیونی معادل ۱۱ هزار و ۶۷۲ دقیقه و ۱۷۹۶ مورد گزارش رادیویی، معادل ۳۲۵۲ دقیقه از اخبار و فعالیت‌های دولت تولید کرده‌اند.
در این مدت پخش اخبار سیما به تعداد ۳۲هزار و ۹۲۸ بار، اخبار، گزارش‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه‌های سیاسی را معادل ۲۷ هزار و ۴۶۳‌دقیقه انعکاس تصویری داده است. این رقم در پخش اخبار صدا با همین قالب‌های خبری ۳۴هزار و ۳۴ مرتبه و معادل ۲۸ هزار و ۹۵۹ دقیقه را نشان می‌دهد.
شبکه خبر ارتباط بسیار زیادی با دولت و دولتمردان در تمام مناصب دولتی داشته است، به‌طوری که از ابتدای سال۹۷ تا پایان دی، تعداد ۲۷۱هزار و ۶۳۴ مرتبه میکروفن و قاب تصویر این شبکه با قالب‌های خبر، گزارش‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه‌های سیاسی معادل ۱۶۹ هزار و ۹۸۵ دقیقه معادل ۲۸۳۳ ساعت در اختیار دولت و دولتمردان بوده است.
در قسمت پخش اخبار باید اخبار استان‌ها را هم در نظر داشت که با عدد ۳۶هزار و ۸۴۴ مورد فعالیت خبری معادل ۶۹هزار و ۵۶۲ دقیقه معادل ۱۱۵۹ ساعت اخبار، پیام‌ها، سفرها و فعالیت‌های دولت را پوشش خبری داده‌اند.
همچنین در بخش تولیدات برنامه‌ای در ده‌ماه یادشده شبکه خبر ۸۳ هزار و ۴۶۰ دقیقه، اداره‌کل برنامه‌های سیاسی ۱۹۰۵ دقیقه برنامه ثابت تلویزیونی و ۱۴۵۲ دقیقه برنامه ثابت رادیویی تولید کرده‌اند.
در این بخش، اخبار استان‌ها نیز ۷۵۱۶ دقیقه برنامه تلویزیونی و ۲۸۲۹ دقیقه برنامه رادیویی تولید برنامه داشته است. در مجموع معاونت سیاسی معادل ۵۱۵هزار و ۷۴۹ دقیقه یعنی ۸۵۹۵ ساعت برنامه‌های خود را به انتشار اخبار دولت یا مصاحبه و گفت‌وگو با دولتمردان یا انعکاس فعالیت‌های جاری دولت اختصاص داده است.
معاونت استان‌ها
سیما و صدای مراکز استان‌ها شامل ده‌ها رادیو و تلویزیون استانی از ابتدای فروردین تا پایان آذر ۱۳۹۷ در ارتباطی مستمر و دائم با دولت و دولتمردان به‌خصوص مسؤولان استانی بودند. این ارتباط چنان زیاد و اثربخش بوده که استخراج دقیق ساعات و دقایق این تعامل مستمر بسیار دشوار است؛ اما آنچه آمارها نشان می‌دهد این است که در این ۹ماه، سیمای استان‌ها بیش از ۵۲هزار و ۹۲۰ دقیقه معادل ۸۸۲ ساعت به‌صورت خبر، گزارش‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو و مصاحبه و ارتباط زنده اخبار و برنامه‌های دولت را پوشش داده است. این تعامل در مدت یادشده برای صدای استان‌ها بیش از ۵۰ هزار و۴۰۰ دقیقه، معادل ۸۴۰ ساعت بوده است.
آمار کلی یاد شده را در نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این صورت مشاهده کرد. تلویزیون مراکز استان‌ها در فصل بهار ۲۷۸ ساعت، فصل تابستان ۲۹۶ ساعت و در فصل پاییز ۳۰۸ ساعت اخبار و فعالیت‌های دولت و دولتمردان را در استان‌ها پوشش تصویری داده‌اند. همچنین میکروفن و تریبون رادیو مراکز نیز در فصل بهار ۲۴۸ ساعت، در تابستان ۳۰۲ ساعت و در پاییز ۲۹۰ ساعت در اختیار دولتمردان و منعکس‌کننده اخبار و برنامه‌های دولت بوده است.
معاونت سیما
تلویزیون در سال ۹۷ بیش از ۱۲ هزار و ۲۴۰دقیقه، معادل ۲۰۴ ساعت در تعامل مستمر با رئیس‌جمهور، اعضای هیات دولت و مسؤولان دولتی بوده است.
آمار یاد شده در نگاهی فصلی به ترتیب زیر است: در سه ماه نخست سال ۹۷ حدود ۴۱ساعت، تابستان ۵۳ ساعت، پاییز ۴۵ساعت و در سه ماهه پایانی سال حدود ۶۵ساعت بوده و شبکه‌های مختلف تلویزیونی، علاوه بر بخش‌های مرتبط با معاونت سیاسی، اخبار، رویدادها و فعالیت‌های دولت را پوشش تصویری داده‌اند.
بی‌گمان با توجه به کثرت مسؤولان دولتی و ارتباط مستمر و شبانه‌روزی بخش‌های مختلف تلویزیونی با مسؤولان، چه به‌صورت زنده و چه به‌صورت تولیدی و ضبط شده، ساعات تعامل رسانه‌ملی با دولت دکتر حسن روحانی بسیار بیشتر از آمارهای استخراج شده ‌است.
معاونت صدا
معاونت صدا با در اختیار داشتن شبکه‌های رادیویی اقتصاد، ایران، ورزش، قرآن، فرهنگ، جوان، سلامت، گفت‌وگو، تهران و معارف در ۹ ماه سال ۱۳۹۷؛ یعنی از ابتدای فروردین تا پایان آذر، حدود ۱۰۲ هزار و ۳۱ دقیقه و معادل ۱۷۰۰ ساعت به صورت خبر، گزارش‌های خبری و تولیدی، گفت‌وگو و مصاحبه و ارتباط زنده در تعامل با دولت بوده است.در سه ماهه نخست سال جمعا ۲۹ هزار و ۶۷۱ دقیقه معادل ۴۹۴ ساعت با موضوع دولت و عملکردهای دولت تولید و پخش برنامه رادیویی داشته است.
در سه ماهه دوم سال ۲۶هزار و ۱۶۰ دقیقه معادل ۴۳۶ ساعت و در سه ماهه سوم، ۴۶ هزار و ۲۰۰ دقیقه معادل ۷۷۰ ساعت مشاهده می‌شود. از میان شبکه‌های رادیویی معاونت صدا، میکروفن رادیوهای گفت‌وگو و سلامت به‌واسطه نوع کارکرد و خط مشی تعریف شده آنها بیشتر از دیگر رادیوها در اختیار دولت و دولتمردان بوده است.
معاونت برون‌مرزی
در یک نگاه کلی، عملکرد معاونت برون‌مرزی در تعامل با دولت و دولتمردان در سال ۱۳۹۷ به ترتیب زیر بوده است:
شبکه‌های برون‌مرزی همان‌گونه که به زبان آمار در ذیل خواهیم خواند به‌راستی نمایشگر اقدامات و فعالیت‌های دولت در خارج از مرزهاست. شبکه انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی در مدت ده ماه یعنی از ابتدای فروردین تا پایان دی ۱۳۹۷ در چند برنامه خبری تولیدی- گزارشی گفت‌وگومحور یا ارتباط و پخش زنده، انعکاس‌دهنده برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به عبارت بهتر در این مدت، بیش از ۵۰۰دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۸۵۰ دقیقه گزارش خبری و ۲۰۰ دقیقه پخش زنده داشته که یا میزبان دولتمردان در برنامه‌های استودیویی بوده یا دستاوردهای دولت را به‌صورت اخبار و گزارش‌های خبری منعکس می‌کرده یا با ارتباط زنده، پیام و حاصل فعالیت‌های آنان را به جهان بازتاب می‌داده است.
شبکه اسپانیایی زبان هیسپان‌تی‌وی در مدت ده ماهه ذکر شده، معادل ۳۵۰ دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۷۱۵ دقیقه گزارش خبری و تولیدی و ۱۵۵ دقیقه نیز ارتباط و پخش زنده با موضوع دولت و اقدامات دولتمردان جمهوری اسلامی ایران داشته است.
شبکه عرب‌زبان العالم نیز در این مدت یعنی از ابتدای فروردین تا پایان دی ۱۳۹۷ با تولید و پخش ۱۹۱۱ دقیقه برنامه گفت‌وگومحور، ۱۲۳۰ دقیقه خبر و گزارش خبری، ۱۵۰ دقیقه مستند، ۱۴۴ دقیقه برنامه ترکیبی و ۱۴۵۵ دقیقه ارتباط زنده، تعامل بسیار خوبی با دولت داشته است.
شبکه‌های تلویزیونی الکوثر، سحر آذری، اردو، بالکان، کردی، فرانسه و ۳۲ رادیو به زبان‌های مختلف دنیا نیز به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بازتاب‌دهنده اخبار و پیام‌های دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران که جمع‌آوری آمار عملکرد این شبکه‌ها با موضوع تعامل رسانه ملی و دولت، نیازمند وقت کافی و دقت بسیار دارد.

منبع: تسنیم

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری