- پایگاه خبری احسن نیوز - http://ahsannews.ir -

هزاران شمع در دروازه قرآن

مردم شیراز شامگاه پنجشنبه ۸فروردین ۱۳۹۸ با روشن کردن هزاران شمع در دروازه قرآن در سوگ قربانیان سیل اخیر شیراز نشستند. در این مراسم جمعیت قابل توجهی از مردم حضور داشتند.