شما اینجا هستید
اجتماعی » انسانی که قانع باشد و حرص نداشته باشد ثروتمند است ولی با چنین تورمی کسی نمیتواند زندگی کند.

محمدامین حیات مقدم

در دین اسلام و تمام ادیان الهی به مساله امرار معاش و وضعیت اقتصادی توجه بسیاری شده است.

انسانی که قانع باشد و حرص نداشته باشد ثروتمند است ولی با چنین تورمی کسی نمیتواند زندگی کند.

فقر به سمت کفر میرود و امنیت در کشور فقیر وجود نخواهد داشت.

آمار بیکاری روز به روز افزایش میابد و با دادن آمار هم این مشکل حل نخواهد شد.

امید به زندگی در وضعیت بد اقتصادی کاهش میابد و آمار خود کشی افزایش میابد.

در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ تورم یک ساله نزدیک به یک درصد است ولی در ایران این نرخ فوق العاده بالاتر است .

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری