شما اینجا هستید
اقتصادی » انتقاد امیرحیات مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی از اقتصاد دولتی وخصولتی

امیر حیات مقدم:

اقتصاد خصولتی و یا دولتی به سمت توسعه و پیشرفت تجارت سالم نمیرود.

زمانی که نهادهای دولتی به سمت فعایت اقتصادی میروند نمیتوانند مانند بخش خصوصی کار با کیفیت انجام دهند.

دولت باید از لحاظ کار اقتصادی تهی شود و بخش خصوصی گسترش یابد.

هر قانونی که دست و پای تاجران و سرمایه گذاران را میبندد و جلوی توسعه این نهادها را میگیرد باید تغییر کند.

قوانین تجارتی باید در ایران طوری باشد که تاجر احساس امنیت سرمایه و احساس کرامت انسانی داشته باشد.

کارمندان نباید حرکاتی انجام دهند که تاجران از ادامه کار منصرف شوند.

دولت باید از لحاظ جمعیت و سازمان به سمت کاهش برود و تمام بنگاه های اقتصادی دولتی و یا خصولتی به بنگاه های اقتصادی خصوصی و شخصی تبدیل شوند.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری