شما اینجا هستید
فرهنگی » آموزشگاه‌های موسیقی از پرداخت مالیات معاف شدند

سازمان امور مالیاتی کشور آموزش موسیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از مصادیق معافیت از مالیات بر اساس قانون اعلام و به ادارات امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد. 
  با توجه به درخواست تعدادی از مدیران آموزشگاه‌های موسیقی در سال گذشته پیگیری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور هنری، دفتر موسیقی و دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، سازمان امور مالیاتی کشور، آموزش موسیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از مصادیق معافیت از مالیات بر اساس قانون اعلام و به ادارات امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد.   در اجرای مقررات بند “ل” ماده ١٣٩ مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ دستورالعمل اجرایی ماده ١٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٣٢ ماده یاد شده به انضمام جدول مصادیق فعالیت‌های معاف موضوع بند “ل” ماده ١٣٩ یاد شده آموزش موسیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آن جمله است و به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ شد و در حال اجرا است.   مرجع / ایسنا

برچسب ها :

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری