شما اینجا هستید
فرهنگی » هرچه را برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند

محمدامین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی :

مشکل فعلی کشور فقط مساله تحریم نیست و مشکل فراتر از این مسئله میباشد.

بسیاری از مشکلات به سادگی و با داشتن کمی انصاف و تقوا از سوی افراد خاص قابل حل است.

گرانفروشی و یا کم فروشی در اسلام نهی شده است و در ایران نیز نباید وجود داشته باشد ولی متاسفانه در شرایط کنونی به وفور یافت میشود.

اگر در کشور و یا جامعه تقوا و فرهنگ مناسب وجود داشته باشد ما شاهد پیشرفت نیز خواهیم بود.

اگر هر کس به وظیفه خود به نحو احسن عمل نکند پس اقتصاد شکوفا وجود نخواهد داشت.

قانون باید بر اساس کرامت انسانی نوشته شود و باید طوری باشد که هر کس هرچه را برای خود میپسندد برای دیگری و یا جامعه نیز روا دارد این جمله و تامل در مورد آن پیچیده و سخت است ولی باید تلاش کرد .

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری