شما اینجا هستید
اقتصادی » امیر حیات مقدم:کاملا روشن است که مشکلات اقتصادی امروز تنها به دلیل تحریم نیست و مشکل فراتر از این مساله است

امیر حیات مقدم گفت:

کاملا روشن است که مشکلات اقتصادی امروز تنها به دلیل تحریم نیست و مشکل فراتر از این مساله است.

نبود فرهنگ انصاف در معامله و گرانفروشی که توسط برخی صورت میگیرد کار را به این جا رسانده است.

قوانین تجارتی باید به نفع بخش خصوصی باشد و نباید دولت در امور این نهادها دخالت داشته باشد.

تا مادامی که بخش خصوصی اقتصاد را اداره نکند اقتصاد رونق نخواهد داشت.

ارزش پول ملی فوق العاده مهم است و از بین رفتن پول ملی مساوی است با ورشکسته شدن تمام مردم.

تورم فعلی واقعا نفس مردم را بند آورده و مردم در شرایط فوق العاده سختی قرار دارند و متاسفانه با وجود حقوق های نجومی و تبعیض هایی از این دست روحیه مردم و امید به زندگی نیز وضعیت مناسبی ندارد.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری