- پایگاه خبری احسن نیوز - http://ahsannews.ir -

امیر حیات مقدم: اکثر نظامیان در ایران از لحاظ مالی واقعا مظلوم واقع شده اند

امیر حیات مقدم گفت:

اکثر نظامیان در ایران از لحاظ مالی واقعا مظلوم واقع شده اند .

این حقیقت تلخ جامعه ما است و نمیتوان این مساله را کتمان کرد که هم ارتشیان و هم سپاهیان حقوق های فوق العاده پایینی دریافت میکنند.

شما اگر کمی تحقیق کنید به راحتی مشاهده میکنید که حقوق این نهادها از بسیاری از نهادهای دولتی پایین تر است و واقعا در این مساله کلمه مظلوم را باید به کار ببریم.

یک نظامی شبانه روز در خدمت نظام است و در بسیاری از موارد از خانواده خود دور است ولی از لحاظ مالی در مضیقه هست.

هم ارتشیان و هم سپاهیان در این زمینه مظلوم هستند.

حتی فرماندهان این نهادها نیز حقوق پایینی دریافت میکنند که از کارمندان اکثر وزارتخانه ها نیز کمتر است.