شما اینجا هستید
آخرین اخبار » امیر حیات مقدم: قانون باید به نفع مالکان زمین های کشاورزی باشد و نه ادارات منابع طبیعی

احسن نیوز: امیر حیات مقدم گفت: بنده قبول ندارم ادارات منابع طبیعی زمین های کشاورزی که متعلق به بخش خصوصی است را به نام خود سازمان سند بزنند. چرا زمین های مردم که زیر کشت هستند و یا نیستند باید به نام منابع طبیعی سند زده شود. 

امیر حیات مقدم گفت: بنده قبول ندارم ادارات منابع طبیعی زمین های کشاورزی که متعلق به بخش خصوصی است را به نام خود سازمان سند بزنند.

چرا زمین های مردم که زیر کشت هستند و یا نیستند باید به نام منابع طبیعی سند زده شود.

مالک زمین است که خودش باید تصمیم بگیرد که بر روی زمین کشت کند و یا نکند .

شاید مالک زمین کشاورزی بیمار باشد و یا مشکل مالی داشته باشد و تنواند به دلایل مختلف زمین را به زیر کشت ببرد آیا این حرکت عادلانه است که دارایی او ضبط شود .

قانون باید طوری باشد که ادارات منابع طبیعی از گرفتن سند زمین های کشاورزی معتبر که دارای مالک حقیقی معتبر است خلع ید شوند.چه زمین زیر کشت باشد و چه نباشد.

کشاورزی و کارهای تجارتی باید در دست بخش خصوصی باشد تا پیشرقت داشته باشیم.

زمین موروثی اگر متعلق به فرد حقیقی باشد و سند معتبر قانونی دارد حتی اگر بالای دویست سال یا بالاتر باشد نباید به اراضی ملی تبدیل شود و این اراضی جزء انفال محسوب نمیشوند و مالک مشخص دارند.

گذشت زمان به هیچ وجه نباید باعث ملی شدن زمین فرد خصوصی و مالک دایم حقیقی شود و ملی کردن آن به نظر من جایز نیست .

اسلام هم به مالکیت خصوصی اعتقاد دارد و ما باید به این مساله توجه داشته باشیم.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری