شما اینجا هستید
سیاسی » اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به مجلس

نظر شورای نگهبان راجع به طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به مجلس اعلام شد.

به گزارش ایسنا، در متن نامه عباسعلی کدخدایی در رابطه با طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به مجلس چنین نوشته شده است:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۵۹۸/۳۸۸۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ و پیرو نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۵۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱_درخصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲_ اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلام این نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.
۳_ در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع اتهام، اظهار نظر خواهد شد.

۴_ در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبارات در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۵_ در خصوص ایراد بند۷ ماده واحده، با توجه به اینکه اصلاحی و عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.

عباسعلی کدخدایی

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری