شما اینجا هستید
اقتصادی » امیر حیات مقدم: بر روی آسفالت پلیمری و رنگی تحقیق صورت گیرد

امیر حیات مقدم تحلیلگر سیاسی گفت:

اگر ساسبویت به افزایش عمر آسفالت کمک میکند و برای محیط زیست ضرر ندارد باید در آینده به این ماده دقت بیشتری شود.

برخی از کارشناسان اعلام کردند که ساسبویت میتواند باعث شود که آسفالت پلیمری تولیدی دچار شکشتگی و چروک نشود .

باید قیمت هر متر مکعب آسفات پلیمری را با آسفالت عادی مقایسه کنیم و در صورت به صرفه بودن طبق ادعای برخی از کارشناسان از این نوع آسفالت در مناطق جنوب کشور که گرمای شدید وجود دارد و آسفالت سیاه و معمولی دوام چندانی ندارد و گرما را به سمت خود جذب میکند و سایر جاده ها و اتوبانها استفاده کرد.

موسسات تحقیقاتی میتوانند در مورد آسفالت رنگی و پلیمری تحقیق کنند و اگر این محصول کارایی لازم را دارد در ایران مورد استفاده قرار گیرد و جایگزین آسفالتهای سابق گردد.

شاید بتوان با استفاده از آسفالت پلیمری و رنگی در مناطق گرم مقداری از شرایط دشوار را کاهش داد و دیگر از آسفالت سیاه در جنوب استفاده نشود.

در انتها باید بازهم ذکر کنیم که تمام این موارد احتیاج به تحقیق دقیق دارد.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری