شما اینجا هستید
اجتماعی » متاسفانه جامعه و سیاستمداران هیچ گاه به سمت الگو برداری از تختی نرفتند

محمدامین حیات مقدم پژوهشگر تاریخ گفت:

سالروز تولد جهان پهلوان تختی اسطوره ورزش و کشتی و سیاست را تبریک میگویم.

مرگ تختی به هر شکلی که بود بازهم او اسطوره ایران زمین و قهرمان جهان است.

تختی و روحیه جوانمردی او مثال زدنی است و با مردانگی خود نشان داد بین او و سایرین اختلاف نظر و تفاوتهای بسیاری وجود دارد.

روحیه او در بین جامعه کم نظیر و یا بی نظیر بود و متاسفانه تختی در اوج تنهایی از دنیا رفت.

اگر سیاستمداران از او الگو برداری میکردند اوضاع به شکل دیگر رقم میخورد .

متاسفانه جامعه و سیاستمداران هیچ گاه به سمت الگو برداری از تختی نرفتند .

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری