شما اینجا هستید
سیاسی » دلیل خودکشی کمبوجیه چه بود

احسن نیوز: محمدامین حیات مقدم پژوهشگرتاریخ نوشت:

کمبوجیه فتوحات پدر را دنبال کرد و پدر او کوروش کبیر بود و کوروش شاهنشاه ایران در سال ۵۲۹ ق.م در جنگ کشته شد.قومی در شمال شرقی فلات ایران بودند که از قوم سکها بوده و ایشان را ماساگت مینامیدند.ماساگت در حوالی دریاچه آرال زندگی میکردند.ماساگت آریایی نیمه وحشی بودند.ماساگت مزاحم ایرانیان میشدند ورسم ازدواج دسته جمعی داشتند.یکی از فرهنگ ماساگت این بود که سالخوردگان خود را میکشتند.در برخی موارد ماساگت سالخوردگان خود را به قصد مرگ در بیابان رها میکرد.

کمبوجیه پادشاه هخامنشی در ۵۲۵ ق.م دولت فراعنه مصر را پس از سه هزار سال حکومت منقرض نمود.منسمتیخ بعد از پیروزی کمبوجیه دچار مهربانی کمبوجیه شد ولی بعد از آن چون فرزند کوروش دریافت که منسمتیخ در حال دسیسه است دستور قتل او را صادر نمود.

مردم مصر زمانی که دیدند کمبوجیه همچون پدرش با ایشان مهربان است او را پذیرفتند ولی در انتها به دلیل تندخو شدن و پرخاشگری های کمبوجیه حس تنفر مردم مصر از او افزایش یافت.کمبوجیه بعد از فتح مصر نتوانست کشور نوبی را فتح کند.کمبوجیه شنید که فردی به نام بردیه در ایران قیام کرده و خود را پادشاه ایران نامیده است.پس از آن کمبوجیه عصبانی شد و دست به پرخاشگری و تصمیم گیری در زمان عصبانیت میکرد که رفته رفته محبوبیت خود را از دست داد.کمبوجیه از ایران اخبار بد میشنید و در راه بازگشت به ایران بود که در حوالی سوریه از فرط ناامیدی زخمی به خود زد و خودکشی کرد.کمبوجیه نمیخواست مردم بدانند او برادر خود بردیه را در نهان و یا خلوت کشته است و در عین حال با علم به اینکه او بردیه را به قتل رسانده و فردی نیز به نام بردیه ادعای پادشاهی کرده است خشم و ناامیدی کمبوجیه روز افزون میشد.

در هر صورت داریوش بعدها در زمانی که پادشاه شد با جنگهای خود سکها را به عقب راند و ایشان عقب نشینی کردند این قوم نیمه وحشی همیشه در حال فتنه و دسیسه علیه ایران بودند و باعث قتل کوروش کبیر نیز شده بودند.

منبع:کتاب تاریخ ایران زمین نوشته دکتر محمد جواد مشکور

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری