شما اینجا هستید
ورزشی » بهبود آمادگی جسمانی و سلامتی سالمندان با پیاده‌روی تناوبی

ایسنا/خراسان رضوی بر اساس نتایج آخرین تحقیق دکتر شیزو ماسوکی از دانشگاه شینشو، پیاده روی تناوبی روشی مؤثر در افزایش آمادگی جسمانی و کاهش بیماری‌های مرتبط با شیوه زندگی (LSD) است.

 به نقل از ساینس دیلی، برای داشتن یک سبک زندگی سالم برداشتن ۱۰ هزار گام در روز لازم است، به همین دلیل، در ژاپن، افراد دارای سواد سلامت، برای شمارش تعداد گام‌های روزانه خود، از گام‌شمار استفاده می‌کنند.

محقق این تحقیق، دکتر ماسوکی اظهار کرد: برای این که به نتایج مثبتی برسید، مهم نیست که چقدر پیاده روی می‌کنید، بلکه شدت فعالیت در حداقل زمان مهم است. این نتایج، خبر خوشایندی برای افرادی است که می‌خواهند در وقت خود صرفه‌جویی کنند و بیشترین نتیجه را از تمرین ورزشی خود بگیرند.

تمرین پیاده‌روی تناوبی یک روش پیاده‌روی است که در آن فرد به مدت سه دقیقه با ۷۰ درصد ظرفیت هوازی خود و سه دقیقه بعدی را با ۴۰ درصد حداکثر ظرفیت هوازی خود پیاده روی می‌کند. این تمرین پنج بار یا بیشترتکرار می‌شود.

دکتر ماسوکی طی مدت پنج ماه گروهی متشکل از ۶۷۹ شرکت کننده را با میانگین سنی ۶۵ سال مورد مطالعه قرار داد.

هر دو هفته اطلاعات شرکت‌کنندگان از طریق اینترنت و به وسیله دستگاه اندازه‌گیری اطلاعات (شتاب سنج سه محوری) جمع آوری شد. شتاب سنج سه محوره دستگاهی است که با صدای بوق به فردی که پیاده روی می‌کند، اطلاع می‌دهد که حداقل در ۷۰ درصد اوج ظرفیت هوازی خود (VO2peak) فعالیت کند و سه دقیقه دیگر را با ۴۰ درصد ظرفیت هوازی ادامه دهد، سپس اطلاعات پیاده‌روی آنان برای تجزیه و تحلیل خودکار ثبت شد.

اوج ظرفیت هوازی، میزان اکسیژنی (O2) است که بدن می تواند هنگام فعالیت بدنی از آن استفاده کند. واحد اندازه گیری اوج ظرفیت هوازی، مقدار میلی‌لیتر اکسیژنی است که توسط یک کیلوگرم وزن بدن در دقیقه استفاده می‌شود. این ظرفیت از طریق اندازه گیری غلظت اکسیژن و دی اکسید کربن در تنفس شرکت‌کنندگان تعیین شد.

شاخص آمادگی جسمانی، حداکثر مقدار اکسیژنی است که بدن فرد می‌تواند از آن استفاده کند. هرچه مقدار اکسیژن مصرفی بیشتر باشد، فرد می‌تواند فعالیت بدنی را با شدت بیشتری انجام دهد. ورزشکاران استقامتی مانند دوچرخه سواران می‌توانند در زمان ۷۰ ثانیه به اوج ظرفیت هوازی خود برسند.

دکتر ماسوکی دریافت، روش وی نسبت به توصیه انجمن قلب آمریکا (۷۵ دقیقه تمرین در هفته با شدت زیاد) در بهبود اوج ظرفیت اکسیژن، نتایج بهتری دارد. ظرفیت هوازی شرکت‌کنندگان در مطالعه دکتر ماسوکی با ۵۰ دقیقه تمرین پیاده‌روی تناوبی درهفته بهبود چشمگیری داشت.

تحقیق دکتر ماسوکی نشان داد، شرکت‌کنندگان از طریق تمرین پیاده‌روی تناوبی به ۱۴ درصد افزایش اوج ظرفیت هوازی و کاهش ۱۷ درصد بیماری‌های مرتبط با شیوه زندگی (LSD) دست یافتند. این روش به دلیل سهولت در انجام آن بسیار مطلوب است.

در این تحقیق، بسیاری از شرکت‌کنندگان باانگیزه فراتر از برنامه تمرینی توصیه‌شده، کارکردند.

از دیگر ویژگی‌های این تمرین، عدم نیاز به تجهیزات گران‌قیمت برای انجام تمرینات است.

برچسب ها :

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری