شما اینجا هستید
اقتصادی » تورم در بسیاری از کشورهای دنیا نزدیک به یک و یا دو سه در صد در سال است ولی در ایران همیشه لجام گسیخته بوده است

احسن نیوز:

امیر حیات مقدم:

یکی از مشکلات بنگاه های اقتصادی ما مساله تهیه مواد اولیه میباشد.

با توجه به نوسانات قیمت ارز و تورم لجام گسیخته موجود در ایران بنگاه های اقتصادی به مشکل جدی برخورد کرده اند.

تورم در بسیاری از کشورهای دنیا نزدیک به یک و یا دو سه در صد در سال است ولی در ایران همیشه لجام گسیخته بوده است.

در شرایط فعلی نهادهای تولیدی نمیتوانند حتی قیمت مواد اولیه لازم برای کسب و کار خود را پیش بینی بکنند تا برای رشته کاری خود برنامه ریزی داشته باشند.

بالا رفتن تورم برای مصرف کننده ضرر دارد و پایین آمدن تورم برای تولید مشکل ساز است و تورم همیشه باید در یک مسیر ثابت و غیر نوسانی قرار داشته باشد.

ما باید متوجه شویم که تورم باید همیشه یک روند ثابت زیر سه در صد در سال را داشته باشد .

برچسب ها :

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری