شما اینجا هستید
سیاسی » نظامی مسلمان و پیرو دین اسلام هر روز باید به تزکیه نفس بپردازد و در کنار یادگیری مساِیل فنی و تخصصی بر روی تقوای خود نیز کار کند

احسن نیوز:

امیر حیات مقدم گفت:

نیروهای نظامی باید در اوج اخلاق اسلامی برخورد داشته باشند.

هیچکس نباید در این نهادها حتی یک کلمه توهین آمیز و یا نیش و کنایه به مردم مومن بزند.

قرار نیست محکم بودن در کار اجرایی و یا جدی بودن را با تند خویی با مظلومین معادل سازی کنیم.

نظامی مسلمان و پیرو دین اسلام هر روز باید به تزکیه نفس بپردازد و در کنار یادگیری مساِیل فنی و تخصصی بر روی تقوای خود نیز کار کند.

هیچ کشوری بدون داشتن تقوا و اخلاق پیشرفت نمیکند.

ما در ایران نظامیان خوش برخورد و اخلاق مدار داشه ایم و میتوانم به نمونه های از فرمانده محسن رضایی و یا فرمانده علی فضلی و یا فرمانده احمد غلامپور اشاره کنیم.

یکی از فرماندهان دوران جنگ ما حاج محسن رضایی بود که در عین حال که فردی با ابهت و پر جذبه بود ولی به کسی توهین و یا پرخاش نمیکرد و با زیر دستان خود با رعایت احترام برخورد میکرد.

شهید علی هاشمی نیز از فرماندهان دوران جنگ بود که یک رزمنده خوش برخورد بود.

حاج علی فضلی فردی اخلاق مدار و خوش برخورد است که باید از حرکات او الگو برداری کنیم.

حاج احمد غلامپور از ارشد ترین فرماندهان ما در دوران جنگ بود که کار کردن با ایشان راحت بود و با نیروهای تحت امر خود با نرمی برخورد میکرد و فردی متواضع بود.

تندی و حمله باید توسط یک نظامی در مقابل دشمن نا اهل باشد و با متخاصمین بی دین باید در اوج قدرت برخورد داشته باشیم.

اخلاق مداری باید سرلوحه کار همه نیروهای نظامی باشد و این نیروها باید با انسانهای مومن با مهربانی برخورد کنند و تندی خود را در مقابل ظالمین قرار دهند.

بسیجیان نیز باید به این نکات اخلاقی دقت داشته باشند و ما باید مرتب به این مساله توجه داشته باشیم که تمام حرکات ما باید برای رضایت خداورند متعال باشد.

قرار نیست نظامی گری با بی رحمی و بی عاطفه بودن معادل سازی شود و ما در دوران جنگ دیدیم که با داشتن روحیه جهادی اسلامی و بهره گیری از نکات اخلاقی پیروزی نیز ممکن است.

ما فرمانده حاج مرتضی صفاری را داشتیم که مدیری خوش برخورد و با احساسی است و در عین مدیریت قوی با داشتن روحیه مردمی و روحیه تواضع در کار خود موفق بود و در فرماندهی نیروی دریایی و یا فرمانده دانشگاه افسری قوی ظاهر شد.

فرمانده محمد حسین جلالی هم در ارتش خدمت کرد و هم در سپاه و فرمانده قدر و با اقتداری بود و در عین داشتن جذبه نظامی خود به رعایت عدالت در زیر مجموعه خود میپرداخت.

فرمانده شهید نور علی شوشتری از فرماندهان ارشد جنگ بود که فرماندهی متواضع و فروتن بود.

ما هم در سپاه و هم در ارتش فرماندهان قوی و اخلاق مدرا داشتیم که عمدتا در دوران جنک با روحیه جهادی خود مظلومانه جنگیدند.

فرمانده یعقوب زهدی از فرماندهان قوی و قدر ما است که روحیه ای متواضعانه دارد و در هر قسمتی که فعایت داشته قوی بوده است.

اکثر فرماندهان نظامی ما از لحاظ مالی مظلوم واقع شدند و حقوق دریافتی فوق العاده پایینی دارند و این مساله هم در سپاه و هم در ارتش وجود دارد.

نباید به دنبال عوام فریبی و یا پوپولیسم بود و به این شکل به جامعه و نظامیان القاء کرد که باید تند خو و غیر مهربان و دیکتاتور باشند.

محسن رضایی یک فرمانده عالی رتبه نظامی در دوران جنگ بود که دیکتاتور نبود و حتی از بسیاری از مدیران غیر نظامی نیز مهربان تر و با عاطفه تر بود.

تکبر و غرور و تندی باید در مقابل ظالمین و یا افراد و نیروهای متخاصم و افرادی باشد که قصد توهین و یا دست درازی دارند.

برچسب ها :

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری