شما اینجا هستید
اجتماعی » آیا اگر تختی و یا پوریای ولی رییس جمهور میشدند وضع بدین شکل بود

محمدامین حیات مقدم پژوهشگر تاریخ :

داریوش پادشاه هخامنشی اعتقاد داشت چون شخص صالح دارای بهترین نیات است پس در مدیریت و یا حکومت قوی میباشد .داریوش صالح بودن را جزء مهمترین خصوصیات حاکم میدانست.

مرگ تختی به هر شکلی که بود بازهم او اسطوره ایران زمین و قهرمان جهان است.

تختی و روحیه جوانمردی او مثال زدنی است و با مردانگی خود نشان داد بین او و سایرین اختلاف نظر و تفاوتهای بسیاری وجود دارد. روحیه او در بین جامعه کم نظیر و یا بی نظیر بود و متاسفانه تختی در اوج تنهایی از دنیا رفت. اگر سیاستمداران از او الگو برداری میکردند اوضاع به شکل دیگری رقم میخورد .

اگر هر کس به وظیفه خود به نحو احسن عمل نکند اقتصاد شکوفا وجود نخواهد داشت. قانون باید بر اساس کرامت انسانی نوشته شود و باید طوری باشد که هر کس هرچه را برای خود میپسندد برای دیگری و یا جامعه نیز روا دارد این جمله و تامل در مورد آن پیچیده و سخت است ولی باید تلاش کرد .

متاسفانه جامعه و سیاستمداران هیچ گاه به سمت الگو برداری از تختی نرفتند .اگر هیچگاه را به کار نبریم صد در صد میتوانیم بگوییم کمتر به سمت الگو برداری از تختی و یا پوریای ولی رفتند. افرادی مانند پوریای ولی و تختی باید الگوی جامعه باشند و در مدارس نیز مثال زده شوند.

اگر روحیه و طرز فکر تختی در جامعه نهادینه میشد مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر صد در صد کاهش چشم گیری پیدا میکرد.مدیران باید بدانند که از مالیات مردم و پول شهروندان امرار معاش میکنند و به این نکته توجه داشته باشند که شغل ایشان خدمت به مردم است و جایی دیگر برای فخر فروشی باقی نمی ماند.

اگر در کشور دستورات دینی و پایبندی به اخلاق اسلامی رعایت بشود پیشرفت حاصل میگردد و مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی به دلیل بی تقوایی برخی افراد است .

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری