شما اینجا هستید
خوزستان » موافقت هیئت وزیران در استان خوزستان در خصوص وظایف وزارت نیرو در استان شماره مصوبه: ۱۵۰۹۳۰ تاریخ:۱۳۸۵/۱۱/۱۷

احسن نیوز:

شماره مصوبه: ۱۵۰۹۳۰ تاریخ:۱۷/۱۱/۱۳۸۵ وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
‎‎‎هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۵ که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید موافقت نمود:


‎‎‎وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
الف- اختصاص مبلغ یکصدوبیست میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۰) ریال جهت اجرای مجتمعهای آبرسانی روستایی استان. همچنین دویست و هشتاد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸۰) ریال از محل اعتبارات استانی بدین منظور اختصاص می‌یابد.
‎‎‎ب-اتمام مطالعات فاز (۲) پنج سد صیدون (باغ ملک)، تراز (لالی)، سردشت و شیرین‌آب (دزفول) و ابوفارس تا پایان خرداد ۱۳۸۶ و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز اجرای سدهای مذکور در لوایح بودجه سال ۱۳۸۷ و سالهای آتی برنامه چهارم توسعه پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه.
‎‎‎د – پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تکمیل سدهای در دست اجرای خیرآباد، بالارود، جره و آریوبرزن در لوایح بودجه سالهای آتی به نحوی که پروژه‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۸۹ به بهره‌برداری برسد.
ج-شروع مطالعات سدهای خاکی زهره در بخش زیدون و رودخانه تنگبن واقع در بخش تشان بهبهان در سال ۱۳۸۵. تبصره ـ درصورتیکه کشاورزان در احداث شبکه‌های آبیاری با استفاده از تسهیلات ماده (۷۶) و ماده (۱۰۶) قوانین برنامه دوم و سوم توسعه مشارکت داشته‌اند، از مشارکت مجدد در احداث شبکه‌های (۳) و (۴) معاف می‌باشند. بدین منظور وزارت نیرو موظف است تبصره قانونی مربوط را تهیه و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب قوانین بودجه سنواتی اعمال نماید.
‎‎‎ه-پیش‌بینی اعتبار لازم جهت ساماندهی و لایروبی رودخانه کارون و سایر رودخانه‌های استان در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ و سالهای برنامه چهارم توسعه پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه.
‎‎‎و-پادار کردن اعتبار ده طرح آبرسانی شهرهای استان با منبع مشترک آبی شامل شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، دزفول و اندیمشک، مسجدسلیمان، شهرهای مرکزی و جنوبی (شوشتر، اهواز، ویس، شیبان، لالی، ملاثانی)، شهرهای شمال شرق (ایذه، باغ ملک، رامهرمز)، دشت آزادگان و شهرهای جنوب شرق (آغاجاری، امیدیه، رامشیر، ماهشهر، هندیجان) در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶. همچنین اعتبارات سالهای آتی به نحوی تأمین می‌گردد که پروژه‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری برسند.
‎‎‎ز-پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تکمیل طرحهای در دست اجرای فاضلاب دوازده شهر استان در لوایح بودجه سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰.
ح-تکمیل مطالعات فاضلاب شهرهای اندیمشک، شوش، بهبهان و ایذه و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحهای مذکور در لوایح بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه.
ط – پیش‌ بینی ‏مبلغ‏ سه هزارونهصدمیلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰ر۳) ریال اعتبار جهت توسعه و تقویت شبکه‌های توزیع برق و جمع‌آوری برقهای غیرمجاز و نصب کنتورهای چند تعرفه‌ای به نحوی که پروژه‌های مذکور طی سالهای برنامه چهارم توسعه به اتمام برسد.
ی – احداث پنج نیروگاه در خرمشهر، زرگان، جنوب اهواز، امیدیه و بهبهان مجموعاً به ظرفیت چهار هزار مگاوات در استان ترجیحاً با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی. تبصره ـ تسهیلات ارزی مورد نیاز این طرحها از محل حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد.
‎‎‎ک – پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز توسعه و یا احداث دو واحد نیروگاه گازی و سه واحد نیروگاه بخاری مجموعاً به ظرفیت هشتصد مگاوات در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ و لوایح تبصره ـ سوخت مورد نیاز کلیه نیروگاههای بندهای یادشده با هماهنگی وزارت نفت تأمین خواهد شد.بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم.
‎‎‎ساماندهی و مدیریت ساحل رودخانه در طول شهر در کلیه شهرهایی که رودخانه گذر می‌کند توسط شهرداری با هماهنگی وزارت نیرو.
ل – پیش‌‌بینی مبلغ شش هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال اعتبار در لوایح بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه جهت توسعه و تقویت شبکه‌های انتقال برق مربوط به استان به نحوی که حداکثر طی سالهای برنامه چهارم توسعه این امر تحقق یابد.
‎‎‎ن-صدور مجوز برداشت آب از رودخانه‌های زرد، ابوالعباس و پوتو جهت توسعه بخش کشاورزی.
‎‎‎س-پیش‌بینی اعتبار لازم جهت اجرای کانال انتقال آب کشاورزی از سد کارون (۳) به دشت مرکزی ایذه به طول بیست و پنج کیلومتر پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‎‎‎ع-بررسی لغو محدودیت برداشت آب رودخانه‌های استان جهت آبیاری اراضی کشاورزی.

پرویز داودی معاون اول رییس جمهور

لازم به ذکر است این مصوبه در زمان خدمت امیر حیات مقدم در سمت استاندار خوزستان در سال هشتاد و پنج به تصویب هیئت دولت رسیده است.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری