شما اینجا هستید
اقتصادی » بخش هایی از مصوبه ۱۳۷۲۱۸هیئت دولت در خصوص کارخانه روغن کشی اتکا بود

هیئت وزیران در جلسه مورخ بیست و پنج دی ماه سال هشتاد و پنج در مرکز استان خوزستان مصوبه  ۱۳۷۲۱۸  را تصویب کرد که در ذیل بخش هایی از آن آمده است.

لازم به ذکر است امیر حیات مقدم در سمت استانداری خوزستان این مصوبه را به هیئت دولت ارسال نموده بود.

استانداری خوزستان موظف است مبلغ پنج میلیارد تومان از محل اعتبار دو درصد از درآمد حاصل از نفت خام و گاز طبیعی جهت تکمیل و راه اندازی کارخانه روغن کشی سازمان اتکا پرداخت کند.اعتبار این بند از شمول ماده ۷۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج ا ا مصوب ۱۳۸۳ مستثنی است.

کارخانه روغن کشی خرمشهر در سال ۱۳۸۶ در ده شهریور افتتاح شد.این کارخانه ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ تن روغن خام و سالانه ۲۳۴ هزار تن کنجاله را دارد. این کارخانه در حدود هزار نفر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم را داشت.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری