شما اینجا هستید
اقتصادی » دارایی مردم به ریال است ولی هزینه به دلار

احسن نیوز:

دکتر امیر حیات مقدم :

تا مادامی که بخش خصوصی اقتصاد را اداره نکند اقتصاد رونق نخواهد داشت. ارزش پول ملی فوق العاده مهم است و از بین رفتن پول ملی مساوی است با ورشکسته شدن تمام مردم. تورم فعلی واقعا نفس مردم را بند آورده و مردم در شرایط فوق العاده سختی قرار دارند و متاسفانه با وجود حقوق‌های نجومی و تبعیض‌هایی از این دست روحیه مردم و امید به زندگی نیز وضعیت مناسبی ندارد.

عصبانی بودن مردم پرخاشگری و نزاع خیابانی ازآثار تورم افسار گسیخته است. عصبانی بودن یک جامعه حکایت میکند از فقر و بیکاری و صد در صد میتوان گفت فقر باعث افزایش کفر میشود. دارایی مردم به ریال است ولی هزینه به دلار.

اقتصاد خصولتی و دولتی کارگشا نبوده و در آینده نیز کارایی نخواهد داشت. نبود ثبات در ارز به نبود سرمایه گزار خارجی و داخلی ختم میشود. قرارداد‌های دولت با بخش خصوصی اگر یک طرفه باشد و بخش خصوصی احساس کرامت نداشته باشد نه شغلی ایجاد خواهد شد و نه رشد اقتصادی. فرار سرمایه و نخبگان از همین مسایل نشات میگیرد.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری