شما اینجا هستید
اقتصادی » مصرف بنزین در تهران ۵۰ درصد کاهش یافت

احسن نیوز:

به گفته مدیر مربوطه مصرف بنزین در تهران پنجاه درصد کاهش یافته است که دلیل اصلی آن نیز قرنطینه خانگی مردم است که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا میباشد.

متاسفانه شیوع جهانی این ویروس به اقتصاد ایران و دنیا ضربه مهلکی وارد کرده و مشخص نیست چه زمانی از بین برود.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری