شما اینجا هستید
اجتماعی » هر کس کار شایسته‏ اى انجام دهد، پس به سود خود اوست و هر کس عمل بدى مرتکب شود، پس به زیان خود اوست، سپس به سوى پروردگارتان بازگشت داده می‏شوید

احسن نیوز:

سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی با موضوع تفسیر سوره جاثیه – آیه ۱۵

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَیْهَا ثُمَّ إِلَى‏ رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ‏

ترجمه
هر کس کار شایسته‏ اى انجام دهد، پس به سود خود اوست و هر کس عمل بدى مرتکب شود، پس به زیان خود اوست، سپس به سوى پروردگارتان بازگشت داده مى‏شوید.

قرآن بارها با بیانات گوناگون به این اصل اشاره فرموده است که نتیجه عمل به خود انسان بر مى ‏گردد، چنانکه مى ‏فرماید:
«و مَن یشکر فانّما یشکر لنفسه و من کفر فانّ اللّه غنىّ حمید» هر کس شکر کند، پس براى خویش شکر کرده و هر کس کفران ورزد به زیان خویش است.
«مَن اهتدى فلنفسه و مَن ضلّ فانما یضلّ علیها» هر کس هدایت پذیرفت، به نفع خود اوست و هر کس گمراه شد، به ضرر خود اوست.

پیام ها
۱- نظام کیفر و پاداش الهى عادلانه و بر اساس عملکرد نیک و بد خود انسان است. «مَن عمل صالحاً… و مَن اساء»
۲- خداوند، به کار خیر انسان نیازى ندارد. «عمل صالحاً فلنفسه»
۳- انسان‏ها در برابر قانون الهى مساوى هستند. (انسان، هر که باشد و عمل، هر چه باشد، مورد کیفر و پاداش قرار مى‏ گیرد.) «مَن عمل صالحا… و مَن اساء فعلیها»
۴- خدا انسان را آزاد آفریده است. «مَن عمل صالحا… مَن اساء»
۵ – دلیل معاد، عدل الهى است. «مَن عمل صالحا… مَن اساء… الى ربّکم ترجعون»
۶- معاد، امیدى به صالحان و هشدارى به خلافکاران است. «الى ربّکم ترجعون»
۷- قیامت قهرى است و به اختیار انسان نیست. «تُرجعون»
۸ – پاداش و کیفر الهى، اقتضاى ربوبیّت اوست. «الى ربّکم ترجعون»

منبع: پایگاه درس هایی از قرآن

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری