شما اینجا هستید
اقتصادی » نظر محسن رضایی در مورد حقوق کارگران

احسن نیوز:

به گزارش تابناک، محسن رضایی در اینستاگرام نوشت: 
دولت و کارفرمایان در شرایط بحران دامنگیر کرونا و وضعیت دشوار معیشتی، نه تنها بخاطر موازین دینی و انسانی بلکه با توجه لزوم پایدار سازی منافع اقتصادی واحد‌های اقتصادی فشار زندگی را ازدوش کارگران بردارند.

بند دوازدهم سیاست‌های کلی تولید ملی با مفاد: «توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و…» بر رفع محرومیت و حفظ انگیزه اقشار کارگری، نسبت به حفظ شئونات و تامین نظر آنان تاکید دارد!

از منظر دیگر بین توانمندسازی اقتصاد ملی و توسعه تولید ایرانی با رضایتمندی کارگران و حفظ نشاط آنان در خانه و محیط کار با توجه به افزایش قیمت کالا‌ها به تبع افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن نرخ تورم رابطه دقیقی وجود دارد؛ بنابراین دریک تصمیم دیگری در ابتدای نیمه دوم سال افزایش بیشتری درحقوق کارگران داده شود.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری