شما اینجا هستید
سیاسی » کوروش پس از فتح لودیه با حاکم آنجا چه برخوردی کرد

احسن نیوز: محمدامین حیات مقدم پژوهشگر سیاسی :

در سال ۵۵۰ ق. م کوروش کبیر ماد‌ها را شکست داد و پادشاه ایران شد. آژی دهاک پدر ماندانا مادر کوروش کبیر بود؛ و بابلی‌ها آژی دهاک را ایختوویگو نوشته اند. آژی دهاک در یک دربار مجلل بود و آشوریان نیز چنین قاعده ای داشتند. 

پس از فتح لودیه توسط کوروش بزرگ /کرزوس مورد احترام کوروش قرار گرفت و او را مشاور خود ساخت. کرزوس قبل از جنگ با کوروش با نبونید پادشاه بابل و شاه مصر بر علیه کوروش متحد شده بود. سوزیانا نام باستانی خوزستان بوده.

شیوه کاری کوروش فرا قومیتی.فراملیتی.و احترام به ادیان بود .

منبع:کتاب تاریخ ایران زمین تالیف دکتر محمد جواد مشکور

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری