شما اینجا هستید
استان ها » نظر حیات مقدم در خصوص تخریب خانه خانواده بندر عباسی

احسن نیوز:

امیر حیات مقدم تحلیلگر سیاسی :

داشتن مسکن متناسب با نیاز باید توسط نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده میکنند برطرف میشد تا کار به ساخت خانه غیر مجاز نمی کشید.

نهادهای مربوطه اول پاسخگو باشند که چرا این اصل قانون اساسی را انجام ندادند و کار به این مرحله کشیده شد.

اصل سی و یک قانون اساسی عینا در ذیل آمده است:

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصلا نباید اینچنین خانوارهای بدون مسکن مناسب و ایمن در کشور وجود داشته باشند که کار به تخریب و درگیری ختم شود.

صد در صد تمام نهادهای مرتبط با مسکن کوتاهی کرده اند که ما شاهد اینگونه وضع اسفناکی از لحاظ مسکن در جامعه هستیم.

وقتی تورم ایران در دنیا کم نظیر و در خاورمیانه بی نظیر است چه انتظاری درباره مسکن خانوارهایی از این دست باید داشته باشیم.

لازم به ذکر است که عکس آرشیوی است.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری