شما اینجا هستید
آخرین اخبار » تمرکز گرایی امکانات راهگشا نیست

احسن نیوز:

دکتر امیر حیات مقدم : تمرکز گرایی امکانات راهگشا نیست و مصوبه ذیل باید صورت میگرفت .

تامین اعتبار جهت تجهیز و تعمیرات بیمارستان معرفی ماهشهر به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی. اعتبار این بند از محل قانون اصلاح جداول شماره چهار و هشت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی بود.

احداث جاده چهار بانده ماهشهر به امیدیه به طول سی کیلومتر

احداث جاده چهار بانده آبادان ماهشهر هندیجان

احداث پل دو خطه در شرق پل موجود در چهار راه جاده ماهشهر بندر امام

احداث پل روگذر بر روی رودخانه جراحی در ماهشهر

لازم به ذکر است این مصوبه در زمان خدمت امیر حیات مقدم در سمت استاندار خوزستان به تصویب هیئت دولت رسیده بود.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری